Kierunek dietetyka

W Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii  UJ CM prowadzone są zajęcia dla kierunku dietetyka (studia I i II stopnia)

Harmonogramy zajęć oraz programy praktyk są dostępne na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego 

 

Szczegółowy plan zajęć z przedmiotu “Choroby układu pokarmowego” – III rok studiów I st. kierunku dietetyka WL CM UJ – 2022/2023

Szczegółowy plan zajęć  z przedmiotu “Leczenie dietetyczne w gastroenterologii i hepatologii” – II rok studiów II st. kierunku dietetyka WL CM UJ –  2022/2023 aktualizacja 10.10.2022

Szczegółowy plan fakultetu “Znaczenie osi mózg-jelito-mikrobiota w patogenezie chorób” – II rok studiów II st. kierunku dietetyka WL CM UJ – 2022/2023

Szczegółowy plan fakultetu “Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego” – II rok studiów II st. kierunku dietetyka WL CM UJ-  2022/20023

Szczegółowy plan zajęć z przedmiotu  “Planowanie diet” – II rok studiów I st. kierunku dietetyka WL CM UJ –  2022/2023 aktualizacja 04.10.2022

Szczegółowy plan zajęć z przedmiotu  “Planowanie diet leczniczych” – I rok studiów II st. kierunku dietetyka WL CM UJ –  2022/2023 aktualizacja 03.10.2022

Szczegółowy plan fakultetu  “Leczenie żywieniowe” – II rok studiów II st. kierunku dietetyka WL CM UJ –  2021/2022 – 2022/2023

Szczegółowy plan fakultetu “Podstawy leczenia żywieniowego pozajelitowego i dojelitowego” – III rok studiów I st. kierunku dietetyka WL CM UJ –   2022/2023

Szczegółowy plan fakultetu “Planowanie diet leczniczych z uwzględnieniem odżywek przemysłowych” – III rok studiów I st. kierunku dietetyka WL CM UJ –  2022/2023

Wielkość fontu
Kontrast