Kierunek dietetyka

W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii  UJ CM prowadzone są zajęcia dla Kierunku dietetyka (studia I i II stopnia)

Harmonogramy zajęć oraz programy praktyk są dostępne na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego 

 

Szczegółowy plan zajęć dla studentów III roku studiów I stopnia kierunku dietetyka WL CM UJ – 2021/2022

Szczegółowy plan zajęć dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku dietetyka WL CM UJ – 2021 /2022

Szczegółowy plan fakultetu “Znaczenie osi mózg-jelito-mikrobiota w patogenezie chorób” – 2021/2022

Tematy zajęć z przedmiotu “Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego” – 2021/2022

Szczegółowy plan fakultetu  “Leczenie żywieniowe” II roku studiów II stopnia kierunku dietetyka WL CM UJ – 2021/2022

Szczegółowy plan fakultetu “Podstawy leczenia żywieniowego pozajelitowego i dojelitowego” III roku studiów I stopnia kierunku dietetyka WL CM UJ –  2021/2022 

Wielkość fontu
Kontrast