Kierunek dietetyka

W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii  UJ CM prowadzone są zajęcia dla Kierunku dietetyka (studia I i II stopnia)

Harmonogramy zajęć oraz programy praktyk są dostępne na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego 

 

Szczegółowy plan zajęć dla studentów III roku studiów I stopnia Kierunku dietetyka WL CM UJ – 2020/2021

Szczegółowy plan zajęć dla studentów II roku studiów II stopnia Kierunku dietetyka WL CM UJ – 2020/2021

Tematy zajęć z przedmiotu “Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego” – 2020/2021

Wielkość fontu
Kontrast