Informacje ogólne

Doświadczenie diagnostyczno – lecznicze zespołu Kliniki w zakresie szeroko pojętych chorób przewodu pokarmowego i wątroby jest wykorzystywane w edukacji i szkoleniu studentów.

W Klinice prowadzone są zajęcia  z chorób wewnętrznych, gastroenterologii, dietetyki dla studentów Wydziału Lekarskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe absolwentów oraz staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych i gastroenterologii).

 

Regulamin zajęć w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii

  1. Ćwiczenia dla poszczególnych grup studenckich odbywają się w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, ul. Jakubowskiego 2. Terminy podane są w szczegółowych harmonogramach zajęć.
  2. Seminaria i wykłady odbywają się w miejscu i terminach podanych w szczegółowych harmonogramach zajęć.
  3. Studentów obowiązuje przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział.
  4. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Uzasadniona/usprawiedliwiona nieobecność może być zaliczona u asystenta prowadzącego.
  5. Podczas ćwiczeń studentów obowiązuje czysty strój medyczny.
  6. Zaliczenia ćwiczeń i seminariów dokonuje asystent prowadzący.
  7. Niezbędne materiały dydaktyczne zostaną przekazane przez asystentów prowadzących seminaria i ćwiczenia – w trakcie ich trwania.
  8. Obowiązujący strój: fartuch i obuwie medyczne.
  9. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć proszę zgłaszać do sekretariatu Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.

 

Wielkość fontu
Kontrast