Kierunek lekarski

W Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM prowadzone są zajęcia dla studentów III i VI roku kierunku lekarskiego WL CM UJ

Harmonogramy zajęć dostępne są na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

 

Szczegółowy plan zajęć z Propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku kierunku lekarskiego WL CM UJ  2022/2023

 

Szczegółowy plan zajęć z chorób wewnętrznych dla studentów III roku kierunku lekarskiego WL CM UJ 2021/2022 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast