Kierunek lekarski

W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM prowadzone są zajęcia dla studentów III i VI roku Kierunku lekarskiego WL CM UJ

Harmonogramy zajęć dostępne są na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

 

Szczegółowy plan zajęć z Propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku Kierunku lekarskiego WL CM UJ  2021/2022

 

Szczegółowy plan zajęć z chorób wewnętrznych dla studentów III roku Kierunku lekarskiego WL CM UJ 2021/2022 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast